6 Tháng Mười Hai, 2017 - 10:15

34 hồ chứa thủy điện đang xả lũ qua tràn

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 6/12, trong số 146 hồ cập nhật thông tin, có 34 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

Cụ thể, tình hình hồ thủy điện như sau: tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 hồ): Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 20/21; Vĩnh Sơn B: 46/50; Vĩnh Sơn A: 50/62; Ka Nak: 130/139; An Khê: 240/288; Krong H’năng: 152/259; Sông Hinh: 300/354; Sông Ba Hạ: 1200/1621; Sông Tranh 2: 553/751; Đak Mi 4a: 222/3; 37; Đakđrinh: 85/140; Vĩnh Sơn 5: 190/245; Trà Xom: 12/16.

Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Mi 4c: 36/162; Sông Giang 2: 28/28; Khe Diên: 11/18; La Hiêng 2: 10/30.

 Khu vực Tây Nguyên (51 hồ):  Có 07 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah: 54/247; Buôn Kuốp: 288/625; Srepok 3: 285/675; Srepok 4: 185/697; Đa Nhim: 75/99; Đại Ninh: 80/116; Hòa Phú: 432/652.

Có 06 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đaksrong: 50/340; Đrây H’linh 1: 534/714; Đak Psi 3: 18/51; Đak Psi 4: 11/45; ĐăkSrông 3A: 900/1025; ĐăkSrông 3B: 1100/1230.

Khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 232/292; A Lưới: 41/87; Hương Điền: 112/297.

Hồ Chí Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 93/93.

Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường. Khu vực Bắc Bộ (50 hồ): Vận hành bình thường.

Theo báo cáo ngày 05/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

Tại khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 03 hồ (Thừa Thiên Huế: Tả Trạch 80m3/s để phát điện; Quảng Trị: Trúc Kinh 20m3/s, Hà Thượng 5m3/s).

Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 75-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước, có 15 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ.

Thiên Bình 

Môi trường tv
TP. HCM: Trạm bê tông Hưng Lộc Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

TP. HCM: Trạm bê tông Hưng Lộc Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân bức xúc

Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15

Bản tin truyền hình Môi trường và cuộc sống số 15

Nước sinh hoạt đen như nước cống tại Chung cư Hateco Hoàng Mai

Nước sinh hoạt đen như nước cống tại Chung cư Hateco Hoàng Mai

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì “bão ruồi”

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì “bão ruồi”

Huyện Củ Chi – Tp. HCM: Công ty sản xuất Minh Phát xả chất thải nguy hại trái phép ra môi trường.

Huyện Củ Chi – Tp. HCM: Công ty sản xuất Minh Phát xả chất thải nguy hại trái phép ra môi trường.