8 Tháng Một, 2018 - 11:52

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TTN&MT) tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, trong công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, Sở TN&MT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các ngành liên quan thực hiện lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

Sở TN&MT đã tổ chức thu phí thẩm định của các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước kể từ ngày 01/01/2017. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành công văn số 07/KH-TNNN về thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020.

Trong năm 2017, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của 14 công trình trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thông báo gửi UBND các huyện, thành phố, cơ quan báo chí, đài truyền hình về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Sở TN&MT đã ban hành 02 công văn số 1434/STNMT-TNN và số 1541/STNMT-TNN hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cá nhân lập hồ sơ, đồng thời Sở cũng thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền tài nguyên nước. Hiện đã có 03 đơn vị nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Về kết quả thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước, trong năm 2017, Sở TN&MT đã cấp 13 giấy phép về tài nguyên nước, trong đó 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 11 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Về thực hiện công tác quy hoạch, điều tra cơ bản tài nguyên nước, Sở TN&MT đã và đang thực hiện theo Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh giai đoạn năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt năm 2012 và kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thành phố phát các tin bài, phóng sự về hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới, đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật lĩnh vực tài nguyên nước đến cán bộ, công chức quản lý nhà nước các Sở ngành và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn. Sở TN&MT còn tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng cảnh sát PC49 về môi trường – Công an tỉnh, trung tâm Y tế dự phòng đã kiểm tra công tác cấp nước an toàn đô thị kiểm tra 03 đơn vị cấp nước và 09 công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện còn thiếu và yếu. Chưa bố trí được kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phục vụ công tác quản lý nhà nước đã được phê duyệt trong Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tỉnh.

Thiên Bình

Môi trường tv
Long An: Công ty Dệt may Thiên Hưng xả khí thải “bức tử” môi trường

Long An: Công ty Dệt may Thiên Hưng xả khí thải “bức tử” môi trường

Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường

Long An: Kinh hoàng những con đường trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia

Long An: Kinh hoàng những con đường trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia