13 Tháng Chín, 2017 - 15:44

Tổ chức rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, Tổng cục Môi trường đã tổ chức họp nhằm triển khai rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

buoi hop

Quang cảnh buổi họp

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát ô nhiễm, hiện nay có 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường, trong đó có 24 quy chuẩn cần sửa đổi, đặc biệt có 17 quy chuẩn cần ưu tiên sửa đổi (09 QCVN về nước thải, 07 QCVN về khí thải và 01 QCVN về chất thải rắn) và 07 QCVN khác đang được rà soát, sửa đổi.

Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường sẽ tập trung ưu tiên rà soát các QCVN đối với nước thải, khí thải phát sinh từ các ngành công nghiệp, đề xuất các nội dung sửa đổi theo hướng đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các cơ sở; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Dự kiến vào ngày 20/10, Tổng cục sẽ trình Bộ dự thảo các QCVN cần sửa đổi.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng công tác rà soát, sửa đổi các QCVN cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam rất quan trọng. Cục Kiểm soát ô nhiễm cần xem xét lại kế hoạch, lộ trình sửa đổi QCVN cho hợp lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục trong việc xây dựng, ban hành các QCVN, tránh chồng chéo.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức yêu cầu Cục Kiểm soát ô nhiễm xem xét lại các thông số quy chuẩn chung, quy chuẩn ngành cho phù hợp; lựa chọn các QCVN ưu tiên cần sửa đổi, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến hoạt động kinh tế – xã hội; sắp xếp các cuộc họp với các Bộ, ngành, chuyên gia và các hiệp hội nhằm góp ý cho các dự thảo QCVN.

Theo Lao động Thủ đô

Môi trường tv
Phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội): Dân bức xúc vì bãi vlxd, rác thải tự phát, chính quyền có làm ngơ?

Phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội): Dân bức xúc vì bãi vlxd, rác thải tự phát, chính quyền có làm ngơ?

Hội thảo khoa học: “Giải pháp xanh cho nguồn nước”

Hội thảo khoa học: “Giải pháp xanh cho nguồn nước”

Huyện Thuận Thành (Bắc Ninh): Thực hiện tốt công tác tổ chức lễ hội đầu năm

Huyện Thuận Thành (Bắc Ninh): Thực hiện tốt công tác tổ chức lễ hội đầu năm

Doanh nhân Nguyễn Văn Thao – Cái tâm của người con Đồng Tiến, Lục Nam, Bắc Giang

Doanh nhân Nguyễn Văn Thao – Cái tâm của người con Đồng Tiến, Lục Nam, Bắc Giang

Tiên Du (Bắc Ninh): Hội Lim và nỗi ám ảnh vì rác thải!

Tiên Du (Bắc Ninh): Hội Lim và nỗi ám ảnh vì rác thải!