7 Tháng Mười Hai, 2017 - 15:18

Hoàn thành quy trình vận hành liên hồ chứa trước mùa mưa lũ

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tại buổi làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước sáng ngày 07/12 về chương trình xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa, văn bản quy phạm pháp luật và các định mức kinh tế – kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, năm 2017, Cục được giao nhiệm vụ xây dựng 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông và 10 Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Tính đến thời điểm hiện nay, Cục đã xây dựng trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Với 03 Quyết định của Thủ tướng, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung 03 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Sê San và sông Mã trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện trong thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp

Trong năm 2017, Cục cũng đã xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 06 Thông tư: số 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức – kinh tế kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; số 16/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; số 30/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước; số 36/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy; số 37/2017/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước; số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đối với các Thông tư còn lại, Cục đã hoàn thiện 05 dự thảo Thông tư lấy ý kiến và trình các Vụ thuộc Bộ cho ý kiến thẩm định gồm: Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; Thông tư quy định bảo vệ nước dưới đất, Thông tư quy định về việc xử lý trám lấp giếng không sử dụng; Thông tư hướng dẫn xác định công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận các kết quả Cục Quản lý tài nguyên nước đã đạt được trong công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và sửa đổi, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung các quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sông Sê San và sông Mã, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ để làm cơ sở điều tiết các hồ chứa trước mùa lũ trên 03 lưu vực sông này.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Vụ Pháp chế để hoàn thiện và trình Bộ ban hành các Thông tư còn lại đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính khả thi.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, Cục cần nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc đã, đang và sẽ phát sinh trong thực tế triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn để có lộ trình, kế hoạch cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Theo Monre

Môi trường tv
Nước sinh hoạt đen như nước cống tại Chung cư Hateco Hoàng Mai

Nước sinh hoạt đen như nước cống tại Chung cư Hateco Hoàng Mai

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì “bão ruồi”

Quảng Bình: Người dân khốn khổ vì “bão ruồi”

Huyện Củ Chi – Tp. HCM: Công ty sản xuất Minh Phát xả chất thải nguy hại trái phép ra môi trường.

Huyện Củ Chi – Tp. HCM: Công ty sản xuất Minh Phát xả chất thải nguy hại trái phép ra môi trường.

Quận 4, TP. HCM: Người dân khốn khổ vì Cảng cát Tôn Thất Thuyết hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Quận 4, TP. HCM: Người dân khốn khổ vì Cảng cát Tôn Thất Thuyết hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Trao giải cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học”

Trao giải cuộc thi hùng biện online “Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học”