11 Tháng Hai, 2018 - 08:08

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh

(Moitruong.net.vn) – Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh cụ thể như sau:

>>>Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại vùng đồng bằng Bắc Bộ

Tại tỉnh Thanh Hóa

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017: Nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp và biến đổi không đáng kể so với năm 2016. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH) và dâng cao nhất là 0,27m tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3-TH). Giá trị trung bình năm 2017 hạ so với trung bình nhiều năm là 0,18m, tăng so với năm 2016 là 0,03m. Giá trị hạ thấp nhất so với trung bình nhiều năm là 0,33m vào tháng 12 và so với trung bình năm 2016 là 0,21m vào tháng 12.

Mực nước trung bình năm nông nhất là 0,98m tại P. Trường Sơn, TX.Sầm Sơn (QT9-TH) và sâu nhất là 8,04m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Dự báo trong năm 2018, mực nước có xu hướng dâng so với năm 2017.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017: Mực nước có xu thế hạ thấp chiếm ưu thế so với năm 2016. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH) và dâng cao nhất là 0,14m Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH). Giá trị mực nước trung bình năm 2017 giảm so với trung bình nhiều năm là 0,37m, giảm so với năm 2016 là 0,05m. Giá trị hạ thấp nhất so với trung bình nhiều năm là 0,52m vào tháng 8 và so với trung bình năm 2016 là 0,24m vào tháng 12.

Mực nước trung bình năm nông nhất là 1,21m tại Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và sâu nhất là 8,03m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4a-TH). Dự báo trong năm 2018, mực nước có xu hướng dâng so với năm 2017.

Tại tỉnh Hà Tĩnh

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017: Mực nước có xu thế dâng cao chiếm ưu thế so với năm 2016. Giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (QT4-HT). Giá trị trung bình năm 2017 không thay đổi so với trung bình nhiều năm và tăng so với năm 2016 là 0,05m. Giá trị hạ thấp nhất so với trung bình nhiều năm là 0,18m vào tháng 8 và dâng cao nhất là 0,19m vào tháng 10. So với trung bình năm 2016 mực nước hạ thấp nhất là 0,29m vào tháng 4 và dâng cao nhất là 0,56m vào tháng 10.

Mực nước trung bình năm nông nhất là 0,49m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch  Hà (QT7-HT) và sâu nhất là 4,77m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT). Dự báo trong năm 2018, mực nước có xu hướng dâng hạ không đáng kể và dâng so với năm 2017.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao chiếm ưu thế so với năm 2016. Giá trị dâng cao nhất là 0,82m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK). Giá trị trung bình năm 2016 dâng so với trung bình nhiều năm là 0,11m, dâng so với năm 2017 là 0,32m. So với trung bình nhiều năm giá trị hạ thấp nhất là 0,22m vào tháng 8 và dâng cao nhất là 0,87m vào tháng 10. So với trung bình năm 2016 giá trị hạ thấp nhất là 0,18m vào tháng 4 và dâng cao nhất 1,62m vào tháng 10.

Mực nước trung bình năm nông nhất là 0,83m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch  Hà (QT7a-HT) và sâu nhất là 6,44m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK). Dự báo trong năm 2018, mực nước có xu hướng hạ so với năm 2017.

Thiên Bình 

 

Môi trường tv
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2018 – 2020

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2018 – 2020

Hà Tĩnh: Bèo tây bủa vây cảng cá gây hệ lụy cho môi trường và cuộc sống

Hà Tĩnh: Bèo tây bủa vây cảng cá gây hệ lụy cho môi trường và cuộc sống

Nam Từ Liêm (Tp. Hà Nội) – Liệu có sự bảo kê cho những sai phạm tại Dự án SUN SQUARE – 21 Lê Đức Thọ?

Nam Từ Liêm (Tp. Hà Nội) – Liệu có sự bảo kê cho những sai phạm tại Dự án SUN SQUARE – 21 Lê Đức Thọ?

Quảng Ninh: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại – TKV “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Quảng Ninh: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại – TKV “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Bản tin Môi trường và Cuộc sống Số 07

Bản tin Môi trường và Cuộc sống Số 07