17 Tháng Tư, 2018 - 05:30

Kiên Giang chú trọng phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 70 về triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng tại Kiên Giang

Theo đó, mục tiêu kế hoạch là duy trì độ che phủ rừng 12%; tỷ trọng GRDP lâm nghiệp đạt 1,2%/năm; năng suất rừng trồng bình quân 803/ha; duy trì ổn định việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, cải thiện sinh  kế cho người làm rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, để thực hiện việc bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh tập trung bảo vệ tốt 54.461 ha rừng hiện có (gồm 42.748,2 ha rừng trồng). Phân theo quy hoạch 3 loại rừng gồm rừng đặc dụng 32.213,57ha, rừng phòng hộ 20.495,84ha; rừng sản xuất 1.751,59ha.

Đối với việc phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, kế hoạch đề ra sẽ đưa tỷ lệ giống cây trồng lâm nghiệp được kiểm soát về chất lượng vào trồng rừng đạt từ 60-80% vào năm 2020, đảm bảo cung ứng đủ giống có chất lượng, góp phần tăng năng suất rừng trồng vào năm 2020 đạt 20% trở lên. Năng cao năng suất rừng trồng để đạt năng suất bình quân 15m3/ha/năm, với trữ lượng gỗ trên 1003/ha, chu kỳ bình quân 6 năm.

Về khai thác gỗ và lâm sản, hàng năm tiến hành khai thác 30% trên tổng diện tích rừng sản xuất đến tuổi khai thác và 20% trên tổng diện tích rừng phòng hộ môi trường đến tuổi khai thác.

Quốc Tuấn

Môi trường tv
Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường

Long An: Kinh hoàng những con đường trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia

Long An: Kinh hoàng những con đường trong Cụm Công nghiệp Hoàng Gia

UBND Tp.Hà Nội cần chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường tại xã Vân Côn

UBND Tp.Hà Nội cần chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình vi phạm, gây ô nhiễm môi trường tại xã Vân Côn