10 Tháng Hai, 2018 - 09:56

Kiên Giang vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020”.

 Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng

Thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN- HLHPNVN ngày 03/11/2017 giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc triển khai Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020”.

 Vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa rất lớn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “rau hai luống, lợn hai chuồng”; thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tố chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động hội viên ký cam kết và giám sát tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; nói không với sản xuất “rau hai luống, lợn hai chuồng”; tích cực tham gia hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phấm an toàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, phát hiện, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là phối hợp và chịu trách nhiệm thực hiện; chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tài liệu hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về an toàn thực phẩm cho các cấp hội, phổ biến kinh nghiệm tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

Sở Công Thương, Sở Y tế Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc biên soạn tài liệu và cử cán bộ làm giảng viên trong tập huấn cho các cán bộ, hội viên ở địa phương theo tài liệu biên soạn, chủ trì tổ chức hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả và thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường; hướng dẫn việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong bảo quản, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm.

Định kỳ hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ  tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kiên Giang, bảo đảm an toàn thực phấm, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.

Trương Anh Sáng

Môi trường tv
Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập huấn tuyên truyền biển, đảo tại xã Bình Châu

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập huấn tuyên truyền biển, đảo tại xã Bình Châu

Thanh Trì (Hà Nội): Người dân khốn khổ vì Công ty Ngọc Hoàn gây ô nhiễm môi trường

Thanh Trì (Hà Nội): Người dân khốn khổ vì Công ty Ngọc Hoàn gây ô nhiễm môi trường

Quảng Bình: Nhà máy chế biến gỗ bị đình chỉ, vẫn ngang nhiên thi công

Quảng Bình: Nhà máy chế biến gỗ bị đình chỉ, vẫn ngang nhiên thi công

BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”