13 Tháng Hai, 2018 - 13:00

Phú Thọ: Chốt quy hoạch tài nguyên nước năm 2018

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2030.

Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng phù hợp với chiến lược quốc gia về tài nguyên nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, quy hoạch các huyện, thị xã, thành phố…

Quy hoạch đảm bảo không chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên khác để phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên nước, chủ động phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đảm bảo tính toàn diện giữa nước mặt và nước ngầm, giữa việc khai thác, bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra và đảm bảo khai thác sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tổng hợp, đa mục tiêu trên cơ sở khai thác tối ưu các nguồn lực.

Phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trong kỳ quy hoạch bảo đảm đến năm 2020 nguồn cấp nước sinh hoạt là 51,56 triệu m3/năm; du lịch và dịch vụ là 20,15 triệu m3/năm; công nghiệp là 17,90 triệu m3/năm; nông, lâm, thủy sản là 395,39 triệu m3/năm. Đến năm 2030 đảm bảo nguồn cấp nước sinh hoạt là 63,58 triệu m3/năm; du lịch và dịch vụ là 24,71 triệu m3/năm; công nghiệp là 53,62 triệu m3/năm; nông, lâm, thủy sản là 384,34 triệu m3/năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến nội dung Quy hoạch này đến các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan; tổ chức, quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác sử dụng và xả thải vào nguồn nước thực hiện các nội dung Quy hoạch;

Thiên Bình (T/h)

Môi trường tv
Dự án xây dựng Trụ sở làm việc, trung tâm giao dịch Phúc Gia: Chưa đảm bảo an toàn đã thi thông?

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc, trung tâm giao dịch Phúc Gia: Chưa đảm bảo an toàn đã thi thông?

Long An: Công ty Dệt may Thiên Hưng xả khí thải “bức tử” môi trường

Long An: Công ty Dệt may Thiên Hưng xả khí thải “bức tử” môi trường

Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Quảng Bình: Trại Bò Hoà Phát lợi dụng trời mưa xả thải “bức tử” môi trường

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Long An: Công ty xử lý môi trường Ngọc Tân Kiên “tra tấn” người lao động bằng khí thải ô nhiễm

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Dân khốn khổ vì hoạt động khai thác đá “bức tử” môi trường