13 Tháng Chín, 2017 - 11:46

Quảng Nam: Giao khoán hơn 9.000ha rừng

(Moitruong.net.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa thống nhất chủ trương chuyển hơn 9.000 ha rừng hiện do các Hạt Kiểm lâm đang quản lý sang Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi và UBND xã để tổ chức giao khoán bảo vệ rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, chuyển 5.513,76 ha do Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đang quản lý sang Ban Quản lý Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi; Chuyển 3.527,16 ha do các Hạt Kiểm lâm: Trung Quảng Nam, Bắc Quảng Nam, Bắc Trà My đang quản lý sang UBND các xã : Duy Sơn (Duy Xuyên) ; Đại Sơn, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh (Đại Lộc) ; Trà Giác (Bắc Trà My).

Trường hợp UBND các xã không đủ năng lực, điều kiện tổ chức giao khoán và quản lý bảo vệ rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì UBND các xã ủy quyền cho các Ban quản lý rừng có lâm phận liền kề để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT (Chi cục Kiểm lâm) chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm tổ chức bàn giao hiện trường, hồ sơ, sổ sách cho các địa phương, đơn vị theo đúng quy định trước ngày 10/10/2017; có phương án phối hợp, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Sở NN&PTNT, UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Bắc Trà My chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi, UBND các xã được giao diện tích rừng nêu trên phối hợp với các Hạt Kiểm lâm tổ chức giao nhận diện tích rừng ngoài thực địa, hồ sơ, sổ sách, chứng từ chi trả và kinh phí (nếu có) để tiếp tục tổ chức giao khoán, quản lý bảo vệ rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo QNP

Môi trường tv
Công ty bê tông Việt Anh hoạt động bất chấp pháp luật, chính quyền bất lực?

Công ty bê tông Việt Anh hoạt động bất chấp pháp luật, chính quyền bất lực?

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt xả thải tra tấn người dân, chính quyền đang ở đâu?

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt xả thải tra tấn người dân, chính quyền đang ở đâu?

Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 05

Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 05

Mê Linh(Tp. Hà Nội): Nhà máy gạch Hoàng Kim “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Mê Linh(Tp. Hà Nội): Nhà máy gạch Hoàng Kim “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Giải pháp nào để cải thiện ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Giải pháp nào để cải thiện ô nhiễm không khí tại Hà Nội