6 Tháng Bảy, 2017 - 15:37

Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh thái

(Moitruong.net.vn) – Hội đồng khoa học tỉnh Bình Phước vừa xem xét đề tài: “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh”.

khoai miXử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì bằng công nghệ sinh thái

Phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường nước bằng thực vật thủy sinh là giải pháp tốt trong điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường, mang lại hiệu suất cao, chi phí đầu tư thấp. Phương pháp này đã được áp dụng khá phổ biến và hiệu quả ở các nước.

Dự kiến, đề tài sẽ thực hiện trong 18 tháng, với tổng kinh phí khoảng 971,7 triệu đồng. Khi hoàn thành sẽ là giải pháp tối ưu giúp các cơ sở sản xuất tinh bột mì xử lý nước thải thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy các công nghệ sản xuất sạch hơn.

Tại Việt Nam, những nghiên cứu và ứng dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước thải bắt đầu từ những năm 2000. Tuy các kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu và ở phạm vi hẹp, nhưng mở ra nhiều hướng ứng dụng khả quan để xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất tinh bột mì. Năm 2014, Hiệp hội Sắn Việt Nam đã đề xuất lộ trình xử lý nước thải chuẩn A theo QCVN 40:2011/BTNMT đối với các nhà máy khu vực Đông Nam bộ, áp dụng từ năm 2017.

Theo Monre.gov.vn

Môi trường tv
Khánh thành Nhà máy sản xuất nhôm Vạn Lợi hiện đại công nghệ Nhật Bản

Khánh thành Nhà máy sản xuất nhôm Vạn Lợi hiện đại công nghệ Nhật Bản

Ai đã bao che cho Công ty CPVLXD Tân Sơn khai thác trái phép tài nguyên đất

Ai đã bao che cho Công ty CPVLXD Tân Sơn khai thác trái phép tài nguyên đất

Thanh Hoá: Cống nước thải đen ngòm tại bãi biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Cống nước thải đen ngòm tại bãi biển Sầm Sơn

Ai “bảo kê” cho Công ty bê tông Phúc Tiến, công ty Tiến Mạnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Ai “bảo kê” cho Công ty bê tông Phúc Tiến, công ty Tiến Mạnh hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Đăk Lăk: Đến khi nào “cát tặc” ngừng lộng hành trên dòng sông Krông Ana?

Đăk Lăk: Đến khi nào “cát tặc” ngừng lộng hành trên dòng sông Krông Ana?