Bắc Ninh đề nghị được công nhận thêm nhiều bảo vật Quốc gia

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Hội đồng thẩm định các bảo vật quốc gia, gồm: 1 Tượng Nhục thân Thiền sư Như Trí, chùa Tiêu, xã Tương Giang, thị xã Từ sơn; Tượng Dê đá Lăng Sĩ Nhiếp, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành; 1 Tượng Dê đá chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành. 

Trước đó, bộ tượng linh thú quỳ chầu ở chùa Phật Tích là bảo vật Quốc gia đã được công nhận năm 2017 

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình số 2262/TTr-UBND gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia (đợt 7) năm 2018.

Theo đó, các bảo vật mà tỉnh này mong muốn được công nhận là bảo vật Quốc gia là 1 Tượng Nhục thân Thiền sư Như Trí, chùa Tiêu, xã Tương Giang, thị xã Từ sơn; Tượng Dê đá Lăng Sĩ Nhiếp, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành; 1 Tượng Dê đá chùa Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia được tỉnh Bắc Ninh xác định là hai nhiệm vụ song song cần đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị của các bảo vật còn nhiều hạn chế đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lập phương án bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn với từng bảo vật quốc gia; đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý văn hóa, công an và chính quyền sở tại (nơi có di tích đang được lưu giữ bảo vật quốc gia) trong việc bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.

Yến Anh