Bắc Ninh: Triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng tại huyện Lương Tài

Moitruong.net.vn

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lương Tài vừa ban hành văn bản số 108/CV-BCĐ về việc triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn.

 Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn huyện Lương Tài

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện phối hợp với phòng Y tế, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc trên địa bàn theo nguyên tắc xét nghiệm:

Xã có nguy cơ cao và rất cao: Lấy mẫu toàn xã, gộp mẫu theo hộ gia đình, định kỳ 03 ngày lấy mẫu/01 lần.

Xã có nguy cơ: Lấy mẫu đại diện hộ gia đình và 5% dân số toàn xã (gộp 10), định kỳ 05 ngày lấy mẫu/01 lần, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 03 người được lấy mẫu.

Xã bình thường mới: Lấy mẫu đại diện hộ gia đình toàn xã, định kỳ 05 ngày lấy mẫu/01 lần (người đại diện hộ gia gia đình lấy mẫu là người có nhiều yếu tố nguy cơ lây nhiễm như: đi lại tiếp xúc với nhiều người,..)

Đối với Công ty TNHH một thành viên DHA: thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 100% công nhân, người lao động của Công ty (gộp 10) và thực hiện xét nghiệm trên địa bàn theo nguyên nêu tắc trên.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn (nếu được phép hoạt động), phối hợp với các đơn vị có chức năng làm xét nghiệm dịch vụ, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 20% theo quy định, định kỳ 7 ngày/1 lần.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tuyên truyền người dân thực hiện lấy mẫu bắt buộc phải đạt 100% theo chỉ tiêu kế hoạch; tuyên truyền người dân xác định việc lấy mẫu xét nghiệm là trách nhiệm của mỗi công dân, là yêu cầu bắt buộc trong công tác phòng chống dịch; trường hợp nào cố tình không lấy mẫu xét nghiệm có thể xem xét xử lý theo quy định.

Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm đầy đủ, hợp lý, kịp thời. Thông báo cho người dân đến lấy mẫu theo khung giờ, quản lý trực tiếp tại địa điểm lấy mẫu đảm bảo giãn cách y tế, chống lây nhiễm tại điểm lấy mẫu. Chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch (đặc biệt đeo khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách y tế…) theo quy định.

Trọng Nhân