Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 48

Moitruong.net.vn

– Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 48 có những nội dung đáng chú ý sau:

VIDEO CLIP: Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 48

1/ Nhiều Mạnh Thường Quân đóng góp cho ngành y tế chống dịch Covid-19
2/ Hà Nội : “Phố Tây” vắng vẻ, nhiều hàng quán tạm nghỉ để phòng dịch Covid-19
3/ Xã Xuân Lai (Gia Bình, Bắc Ninh): Giật mình điều kiện sản xuất khẩu trang y tế
4/ Các cửa sông Cửu Long có thể tranh thủ lấy nước ngọt từ ngày 26/3 – 6/4

Ban biên tập Moitruong.net.vn