Bạn Trần Ngọc Thảo đoạt giải Nhất tuần 16 cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Moitruong.net.vn

– Bạn Trần Ngọc Thảo, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tinh Kiên Giang đoạt giải Nhất tuần thứ 16 (tuần thi cuối cùng) Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Trong tuần thi thứ 16, đã có 94.261 người tham gia thi với 283.084 lượt người thi, 30.142 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 16:

Đáp án câu hỏi tuần 16 như sau:

Bạn Trần Ngọc Thảo – người đoạt giải Nhất tuần 16 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng bạn Trần Ngọc Thảo, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đoạt giải tuần 16 – Với dự đoán 30.142 người trả lời đúng, lúc 15:30:08 ngày 06/07/2020.

Giải nhì tuần 16 thuộc về bạn Nguyễn Doãn Báu, xóm 2, Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và bạn Lữ Đức Báu, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Ban Tổ chức Cuộc thi