Bảo đảm cấp nước sạch cho 60.000 hộ dân nông thôn

(Moitruong.net.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn, TP Hà Nội được Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng. 

Bảo đảm cấp nước sạch cho 60.000 hộ dân nông thôn

Theo đó, trong giai đoạn 2013-2017, chương trình bảo đảm cung cấp nước sạch cho 60.000 hộ dân nông thôn được đấu nối sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung; cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 20.180 hộ gia đình; 198.360 người được hưởng lợi từ xã đạt vệ sinh an toàn; 132.250 người được cấp nước những công trình bền vững. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, các sở, ngành liên quan đã tập trung triển khai các hạng mục công việc: Đến nay, đã kiểm đếm 2.345 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng mới tại 75 xã thuộc 7 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Mê Linh) đạt gần 102% kế hoạch và 41.570 người được hưởng lợi từ xã vệ sinh an toàn, đạt gần 107% kế hoạch.

Trong khuôn khổ chương trình, các sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế triển khai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý dự án, kỹ năng giám sát, đánh giá hoạt động chương trình cũng như nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của nước sạch với sự sống, tác hại của việc sử dụng nước không sạch, các phương pháp cải tạo nguồn nước, trữ nước sạch…

Theo Hà Nội Mới