Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ đến 15/6, vẫn xuất gạo nếp

Moitruong.net.vn

– Bộ Tài chính kiến nghị vẫn xuất gạo nếp bình thường, chỉ tạm dừng xuất gạo tẻ đến hết ngày 15/6/2020 nhằm đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia

Trong văn bản 3905 gửi Bộ Công Thương về tình hình xuất khẩu gạo, Bộ Tài chính đã nhất trí tiếp tục cho xuất khẩu đối với gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ và gạo thơm. Tuy nhiên, Bộ này đề nghị tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ thường (cấp thấp) đến hết ngày 15/6.

Lý do được Bộ Tài chính đưa ra là để đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia theo quyết định số 05 của Thủ tướng. Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm nay được giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc tẻ thường.

Trong khi đó, trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia, đến ngày 4/3 đã trúng thầu 178.000 tấn trên tổng số 190.000 tấn kế hoạch. Tuy nhiên, có tình trạng kéo dài thời gian ký hợp đồng cũng như không thực hiện thương thảo hợp đồng.

Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ đến 15/6 để ưu tiên mua đủ dự trữ quốc gia.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị dừng xuất khẩu gạo tẻ thường đến 15/6 để đảm bảo mua đủ dự trữ quốc gia. Sau khi hoàn thành kế hoạch được giao sẽ tiếp tục xuất khẩu theo tình hình thực tế.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan thực hiện giám sát chặt việc xuất khẩu đối với gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ và gạo thơm; đồng thời giám sát việc dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15/6.

Sau ngày 15/6, khi gạo cấp thấp được xuất khẩu bình thường, Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ vào số lượng do Bộ Công thương công bố để giám sát thủ tục hải quan theo quy định.

Mai Khánh