Cập nhật mới nhất về tình hình lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đang lên rất nhanh.

>>>Lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên nhanh

Lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang lên 

Lũ đang lên rất nhanh

Hiện nay, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên rất nhanh.

Mực nước lúc 13h/4/11 trên một số sông như sau: Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 7,36m, dưới BĐ2 0,64m; Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 4,7m, dưới BĐ2 0,3m; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 3,64m, trên BĐ2 0,14m; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 6,6m, dưới BĐ2 0,4m;

Sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 10,95m, trên BĐ3 1,45m; Sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn 34,79m, trên BĐ3 0,29m; tại Phú Lâm 2,41m, dưới BĐ2 0,29m (hồ Ba Hạ đang xả 5600m3/s, hồ sông Hinh xả 2000m3/s);

Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,6m, trên BĐ3 0,1m;  Sông ĐắkBla (Kon Tum) tại Kon Plong 593,41m, ở mức BĐ2; Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Lũ tiếp tục lên trong 6 – 12 giờ tới

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh.

Trong 6 – 12 giờ tới, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,5m, dưới BĐ3 0,5m; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,7m, trên BĐ3 0,2m; Sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,3m, trên BĐ3 0,8m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,3m, trên BĐ3 0,3m;

Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 11,5m, trên BĐ3 2,0m; Sông Ba tại Phú Lâm lên mức 4,4m, trên BĐ3 0,7m (với điều kiện hồ Ba Hạ duy trì xả 5600m3/s, hồ sông Hinh xả 2000m3/s); Sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 6,0m, trên BĐ3 1,0m;

Các sông khác ở Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức BĐ1-BĐ2, các sông suối nhỏ lên trên mức BĐ3.

Trong 12 – 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, trên BĐ3 từ 0,5-2,0m.

Đề phòng ngập lụt và sạt lở đất

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Cụ thể, tại các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam)

Các huyện: Trà Bồng,Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Thị trấn Châu Ổ, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). 

Các huyện: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Các huyện: Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Các huyện: Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Sơn, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Nguy cơ cao mất an toàn hồ chứa xung yếu tại các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. 

Thiên Bình (T/h)