24 Tháng Hai, 2018 - 12:00

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiều điểm mới

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 23/2, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả tự xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của Bộ. Tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng thẩm định và Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

.Theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá (37 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần): Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Tổng điểm đánh giá là 100, trong đó, điểm tự đánh giá là 63,5/100 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 36,5/100 điểm. So với năm trước, Bộ Chỉ số CCHC năm 2017 có nhiều điểm mới, nhằm đánh giá việc thực hiện CCHC một cách toàn diện, sát với tình hình thực tế hơn.

Trong đó, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần mới về việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị; về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; về ứng dụng công nghệ thông tin; về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… bổ sung đối tượng điều tra xã hội học là Lãnh đạo Phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tự xác định chỉ số CCHC của Bộ năm 2017 đã được đưa ra lấy ý kiến của Hội đồng về các tiêu chí, tiêu chí thành phần không được điểm tối đa hoặc không được điểm và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi gửi Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường hết sức quan tâm và quyết liệt trong công tác chỉ đạo CCHC của Bộ, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất và ngày càng tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu; gửi báo cáo về công tác CCHC của Bộ năm 2017 cho Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ công tác điều tra xã hội học được trung thực, khách quan và trách nhiệm.

Để chỉ số CCHC của Bộ đạt kết quả cao trong các năm tiếp theo, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc xây dựng các kế hoạch CCHC đúng thời hạn bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phải hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo CCHC đầy đủ và đúng quy định; nghiên cứu những nội dung của chỉ số CCHC năm 2017 chưa được điểm tối đa hoặc không được điểm để có giải pháp khắc phục, hoàn thiện.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả Chỉ số CCHC của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ năm 2017. Việc xác định kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ đã được thực hiện từ năm 2013 nhằm đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng kết quả công tác CCHC của các đơn vị để có sự khích lệ kịp thời những đơn vị đạt kết quả cao và giúp các đơn vị còn hạn chế tự nhìn nhận, đánh giá và có giải pháp cải thiện công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Để nâng cao tầm quan trọng của công tác CCHC, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị cần gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng. “Kết quả công tác CCHC phải là một trong các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Cần có hình thức khen thưởng đối với các đơn vị có cố gắng và đạt kết quả cao trong công tác CCHC; đồng thời, phải phê bình đối với các đơn vị có kết quả thấp và làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC chung của cả Bộ.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Theo Monre

Môi trường tv
Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi