Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra yêu cầu tiết kiệm điện

(Moitruong.net.vn) – Để thực hiện tiết kiệm năng lương một cách hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện.

Không sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các đơn vị trên địa bàn TP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đánh giá, tổng hợp thông tin từ các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các DN trên địa bàn TP. Có biện pháp xử lý các DN thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm không xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

Đối với các cơ quan, công sở, quán triệt toàn bộ công chức, viên chức, người lao dộng thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị chú ý sử dụng thiết bị tiết kiệm điện,

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, áp dụng đúng quy chuẩn hiện hành, thực hiện tự động hóa các yếu tố chiếu sáng công cộng, đồng thời thực hiện giải pháp tiết kiệm điện cho các công trình chiếu sáng công cộng, sử dụng đèn led.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; kêu gọi ý thức tiết kiệm điện trong mỗi cá nhân.

Đối với các hộ sản xuất kinh doanh cần bố trí sử dụng thiết bị điện hiệu quả, tránh sử dụng máy móc vào giờ cao điểm; Nghiêm túc thực hiện tại các quay định tại Luậ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp Quận, Huyện, thị xã chịu trách nhiệm đảm bảo, giám sát các hoạt động trên.

Các sở, ban, ngành TP quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; Khi thẩm định, cấp phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn TP nghiên cún sử dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng khác trong quá trình hoạt động.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới đông đảo Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các phường xã, khu dân cư về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình; các tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả …

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân để đảm bảo tiết kiệm điện năng theo đúng Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND TP quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn.

H.Thu (t/h)