Hà Nội: Cắt tỉa, chặt hạ 38.000 cây xanh để đảm bảo an toàn trong mưa bão 2020

Moitruong.net.vn

– Để bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cây gãy, đổ trong mùa mưa bão năm 2020, TP.Hà Nội liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao cây xanh.

Ở khu vực đô thị, hiện tượng đảo nhiệt khiến những trận lốc xoáy trở nên khó lường. Vì vậy, việc cắt tỉa, hoặc đốn hạ với những cây có nguy cơ gãy đổ cao, đe dọa đến tài sản, tính mạng nhân dân… được ưu tiên xử lý.

Để giảm thiểu thiệt hại do cây đổ, cành gãy trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở Xây dựng) đôn đốc các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh rà soát khối lượng cây bóng mát có nguy cơ gãy, đổ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cắt tỉa, hạ độ cao cây bóng mát; thực hiện chằng chống, gia cố các cọc chống cho cây mới trồng, thay thế cọc bị hỏng, mục…

Trên địa bàn 12 quận nội thành và các trục đường lớn cửa ngõ TP.Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thực hiện cắt tỉa 18.925 cây ở 184 tuyến phố, hai vườn hoa; tại địa bàn 18 huyện, thị xã đã thực hiện cắt tỉa 19.276 cây trên 68 tuyến phố.

Hà Nội: Cắt tỉa, chặt hạ 38.000 cây xanh để đảm bảo an toàn trong mưa bão 2020

Trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động 100% quân số, thực hiện giải tỏa 24/24 giờ; ưu tiên xử lý các cây đổ nguy hiểm đe dọa đến tài sản, tính mạng nhân dân, gây cản trở giao thông… bảo đảm giao thông nhanh nhất và trồng thay thế sau 10 ngày.

Đối với cây tại các trường học, công sở… Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã khuyến cáo các chủ sở hữu rà soát, phối hợp cơ quan chức năng, nhất là Công ty Công viên cây xanh Hà Nội để thực hiện cắt tỉa, hoặc đốn hạ với những cây có nguy cơ gãy đổ cao.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định 547/QĐ-SXD (ngày 19/6/2020) thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2020 theo phân cấp quản lý.

Tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì, có sự tham gia của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng), Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng), đại diện 30 phòng quản lý đô thị cấp huyện.

Tổ công tác sẽ kiểm tra thực tế tình hình công tác duy tu, duy trì, chăm sóc cây xanh, công tác rà soát, cắt tỉa, thay thế hệ thống cây xanh đang tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ đột ngột gây nguy hiểm cho người, tài sản của nhân dân và công tác bảo đảm an toàn cây xanh trong những đợt mưa bão, dông lốc năm 2020 theo phân cấp quản lý.

Tổ còn có nhiệm vụ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống cây xanh thực hiện đúng các quy định hiện hành nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp cây đổ, cành gãy, góp phần bảo đảm an toàn trong phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đến người, tài sản từ các trường hợp cây đổ, cành gãy trên địa bàn thành phố. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện ưu tiên xử lý ngay các trường hợp tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ đột ngột, cây nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho cây bóng mát trong những đợt mưa bão, dông lốc năm nay.

Thùy Minh (T/h)