Hà Nội đồng ý miễn giảm tiền điện cho 82 cơ sở phòng chống COVID-19

Moitruong.net.vn

– UBND thành phố Hà vừa chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã được các đơn vị như Sở Y tế, Sở Du lịch và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định.

Theo đó, các đơn vị được miễn giảm bao gồm: 41 bệnh viện; 30 trung tâm y tế; 2 trung tâm chuyên khoa; 2 khách sạn và 7 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Tổng công ty Điện lực và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện áp dụng ngay cho tháng đầu tiên kề từ thời điểm Bộ Công Thương ban hành văn bản sổ 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Nhiều bệnh viện được miễn giảm tiền điện. Ảnh minh họa.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện.

Sau đó, các sở gửi danh sách về Sở Công Thương trước ngày 15 của 2 tháng tiếp theo năm 2020 để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định làm cơ sở để Tổng công ty Điện lực thành phố, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố…

Mai An (t/h)