Hà Nội sẽ kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt ít nhất 1 lần/năm

Moitruong.net.vn

– Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng nước sạch thành phẩm tại các cơ sở cấp nước với tần suất ít nhất 1 lần/ năm trên địa bàn thành phố từ năm 2020.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước. Khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm; khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước hoặc khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Đồng thời, Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nước hộ gia đình, các đơn vị sử dụng nguồn nước máy có bể chứa tập trung (chung cư, trạm bơm tăng áp, trường học, cơ sở y tế…). Kiểm tra, giám sát chất lượng nước định kỳ tại các chung cư, trạm bơm tăng áp có bế chứa tập trung đã đưa vào hoạt động gồm: mỗi chung cư, trạm bơm tăng áp kiểm tra, giám sát tối thiếu 1 lần/ một năm.

Sở Y tế kiểm tra nguồn nước sinh hoạt 

Theo kế hoạch Sở Y tế sẽ thanh tra đột xuất và định kỳ các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn thành phố theo đúng các quy định hiện hành. Thanh tra định kỳ và đột xuất chất lượng nước lại các cơ sở cấp nước, nhà chung cư, cơ sở y tế, trường học… trên địa bàn Thành phố.

Cũng trong năm 2020, Sở Y tế tham mưu UBND Thành phố lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Các chuyên gia cho rằng, nước là hàng hóa thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống người dân, là hạ tầng thiết yếu quốc gia, và hiện ở Việt Nam lĩnh vực kinh doanh nước sạch đang dần hình thành độc quyền tự nhiên. Đặt ra các mức giá chưa tương xứng với chất lượng, quản lý nhà nước đang thiếu kiểm soát, can thiệp chưa chặt chẽ.

Theo các chuyên gia, nếu không có những thay đổi kịp thời, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng bởi tăng trưởng sẽ bị kìm hãm do tình trạng thiếu nước, khu vực doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh.

Ngọc Linh (t/h)