Hà Nội: Tăng cường giải pháp phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn tại bệnh viện

– Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc ngành khẩn trương triển khai tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

>>> TP. HCM: Sẽ có cầu qua sông Vàm Thuật vào năm 2019

>>> Hà Nội: Sẽ đầu tư hình thành nhiều khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đặt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Thủ trưởng đơn vị phải đề cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trên nguyên tắc 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, rõ tiến độ.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức xây dựng, triển khai phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả bằng cách rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng chi tiết, sát với thực tế.

Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế, cán bộ, nhân viên trong đơn vị các kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn.

Tập huấn nâng cao năng lực cấp cứu nạn nhân trong thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống thiên tai, phương án, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn; rà soát toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện phòng cháy chữa cháy, nơi có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong đơn vị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy, luật phòng chống thiên tai; khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão lụt, hướng dẫn cách xử lý tình huống chữa cháy, thoát hiểm, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Hoàng Linh (T/h)