Hoàng Mai (Hà Nội) – Bài 4: Xử phạt hơn 239 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án Viễn Đông Star vì vi phạm Luật bảo vệ môi trường, PCCC và xây dựng

Moitruong.net.vn

– Vừa qua UBND Tp. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và Công an quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư dự án Viễn Đông Star với tổng số tiền hơn 239 triệu đồng về vi phạm Luật bảo vệ môi trường, PCCC và xây dựng.

Sau khi tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải loạt bài viết liên quan đến dự án Viễn Đông Star (tên cũ là Eco Green Tower) – số 1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư chưa được nghiệm thu PCCC và chất lượng công trình xây dựng nhưng nhiều ngày qua chủ đầu tư đã “vượt rào” pháp luật, bất chấp các nguy cơ về cháy nổ ngang nhiên đưa dân vào ở. Bên cạnh đó trong suốt quá trình thi công xây dựng từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Công an quận vào cuộc kiểm tra, xử phạt những hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án Viễn Đông Star.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Ngày 13/8/2020 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5173/QĐ – XPVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về các hành vi sau: Thứ nhất, Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải đối với 01 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 lần đến dưới 10 lần và 01 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần với lượng nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày. Quy định tại điểm a khoản 5 và khoản 7 điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 13/8/2020 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5173/QĐ – XPVPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Với hành vi này, chủ đầu tư dự án bị phạt tiền với mức phạt là 50 triệu đồng và phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với 01 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần còn lại. Số tiền phạt tăng thêm và 15 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này. Cùng với đó buộc phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành tại quyết định số 1495/QĐ – UBND ngày 02/3/2017 với số tiền là 4.400.619 (Bốn triệu, bốn trăm nghìn, sáu trăm mười chín đồng.

Tổng số tiền phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi này là 69.400.619 (Sáu mươi chín triệu, bốn trăm nghìn, sáu trăm mười chín đồng).

Thứ 2, Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ. Quy định tại điểm c khoản 1 điều 20 nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hành vi này chủ đầu tư bị phạt tiền 8 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Như vậy, tổng số tiền phạt Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 về lĩnh vực bảo vệ môi trường là 77.400.619 (Bảy mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn, sáu trăm mười chín đồng).

Về xây dựng: Ngày 2/7/2020 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định số 4564/QĐ – XPVPHC trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Chủ đầu tư dự án đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bàn giao, đưa hạng mục, công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Quy định tại điểm c khoản 5 điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ – CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Hành vi này chủ đầu tư bị xử phạt 75 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại điểm e, khoản 6 điều 17 Nghị định số 139/2017/NĐ – CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Ngày 2/7/2020 UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định số 4564/QĐ – XPVPHC xử phạt 75 triệu đồng trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Về Phòng cháy chữa cháy: Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và tham mưu thành phố. Ngày 5/8/2020, UBND Tp. Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3431/QĐ – XPVPHC với số tiền 80 triệu đồng.

Công an quận Hoàng Mai đã tham mưu UBND quận Hoàng Mai ban hành: Quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 4739/QĐTĐC – CTUBND ngày 17/07/2020 đối với 13 căn hộ và khu vực sảnh tầng 1 bố trí gian hàng giới thiệu sản phẩm. Quyết định đình chỉ hoạt động số 5635/QĐĐC – CTUBND ngày 18/9/2020 đối với 13 căn hộ và quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 5636/QĐTĐC – CTUBND ngày 18/9/2020 của UBND quận Hoàng Mai đối với 11 căn hộ.

Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện các yêu cầu về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản, với số tiền 7 triệu đồng

Ngày 9/10/2020, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với UBND quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra đột xuất về PCCC&CNCH đối với dự án, tại thời điểm kiểm tra: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không thực hiện các yêu cầu về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản: Quyết định đình chỉ hoạt động số 5635/QĐĐC – CTUBND ngày 18/9/2020 và quyết định tạm đình chỉ hoạt động số 5636/QĐTĐC – CTUBND ngày 18/9/2020 của UBND quận Hoàng Mai. Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện các yêu cầu về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản, với số tiền 7 triệu đồng.

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của UBND quận Hoàng mai đối với dự án Viễn Đông Star

Công an quận Hoàng Mai đã tham mưu UBND quận Hoàng Mai có biện pháp cưỡng chế khi chủ đầu tư và các hộ dân vào ở không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động. Giao công an phường tham mưu UBND phường Thịnh Liệt báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp cưỡng chế chủ đầu tư chấp hành các quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động và dừng ngay việc bàn giao căn hộ cho người dân vào sử dụng.

Ban biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn và dư luận rất hoan nghênh tinh thần tiếp thu, lắng nghe và xử lý thông tin kịp thời từ báo chí của UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và Công an quận Hoàng Mai. Thời gian tới, đề nghị UBND quận Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thu Thủy – Thùy Dương