Hơn 21.188 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Theo thống kê của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 1/5 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ qua hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức thành viên và Quỹ vắc xin phòng Covid-19 lên tới hơn 21.188,8 tỷ đồng.

Trong đó, qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 12.394,2 tỷ đồng; qua Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 8.794,6 tỷ đồng.

Từ số kinh phí và hiện vật tiếp nhận được, đến nay đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vắc xin phòng Covid-19 là 17.935,9 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ trên 3,9 triệu phần quà “Đại đoàn kết”, “Túi quà an sinh” và hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch với trị giá là 10.801,7 tỷ đồng; Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã chi 7.134,1 tỷ đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Tư pháp. Ảnh: Mattran.org.vn

Tại các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã và đang phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ người dân trở về quê từ các vùng dịch; phối hợp rà soát các đối tượng cần hỗ trợ an sinh xã hội; vận động ủng hộ và phân bổ kinh phí, vật chất; trao tặng túi quà an sinh cho các đối tượng gặp khó khăn, yếu thế; hỗ trợ vận chuyển, tiêu thụ nông sản; giám sát người trở về từ vùng dịch, tham gia các tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; thăm hỏi, tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả…

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cam kết, từ nguồn lực tiếp nhận được, sẽ phân bổ kinh phí kịp thời để hỗ trợ cho các địa phương đang gặp khó khăn do dịch bệnh đang bùng phát.

Ngọc Hân