Huyện đảo Phú Quốc: Xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019

Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng trên địa bàn quản lý, ngay từ cuối mùa mưa năm 2018, các chủ rừng trên địa bàn huyện Phú Quốc đã xây dựng phương án PCCC rừng mùa khô năm 2019.

>>>Hà Nội: Gần 3.200 lượt xe khách được tăng cường trong hai dịp nghỉ Tết

>>>TP.HCM tạm ngưng các công trình đào đường để phục vụ Tết Dương lịch 2019

Tin cộng tác của Nguyễn Quốc Tuấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang.

Huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có trên 36.000ha rừng; trong đó, rừng phòng hộ 6.870,5ha, Vườn quốc gia Phú Quốc 29.596ha. Công tác quản lý bảo vệ, PCCC rừng luôn được huyện thường xuyên quan tâm. Nhằm chủ động trong công tác PCCC rừng mùa khô năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc đã xây dựng phương án PCCC rừng thông qua Ban chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, huyện thẩm định, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh phương án trịnh Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các phương án PCCC đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể của công tác PCCC rừng phù hợp đặc điểm và tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền có vị trí quan trọng. Các phương án nêu rõ việc tổ chức lực lượng chữa chát; xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trên địa bàn; tổ chức tập huấn cho lực lượng PCCC; thuật hiện các biện pháp kỹ thuật PCCC rừng; tăng cường cơ sở vật chất PCCC. Ngoài ra, còn đề ra một số tình huống giả định xảy ra cháy rừng, trên cơ sở đó xây dựng phương án chữa cháy cho từng tình huống cụ thể để có thể áp dụng ngay nếu cháy xảy ra.

Một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong công tác PCCC rừng là việc triển khai thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng, phương riện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ). Song song đó, cần có sự phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và các lực lượng được huy động. Đồng thời, xác định rõ từng cấp cháy rừng và nhiệm vụ cụ thể của từng cấp địa phương, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác PCCC rừng mùa khô.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phương án của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc vẫn còn một số điểm cần bổ sung, chỉnh sữa như: Cần xây dựng, kiện toàn lực lượng chữa cháy ở từng địa bàn; các chủ rừng cần xác định cụ thể các vùng trọng điểm cháy, dự án nguyên nhân cháy; xây dựng sơ đồ, bản đồ phục vụ công tác PCCC ở từng địa bàn cụ thể…Huyện Phú Quốc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC trong nhân dân; kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ huyện và các xã; sớm triển khai tập huấn các phương án PCCC được phê duyệt.

Quốc Tuấn