Huyện Kiên Lương: Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm rừng trái pháp luật

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua tình hình chặt phá, lấn chiếm sử dụng đất rừng sai mục đích, mua bán đất rừng trái pháp luật vẫn còn  phức tạp  nhất là ở các xã đảo, tuyến rừng phòng hộ ven biển. Vì vậy công tác quản lý bảo vệ rừng được các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, từ đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và thực thi nhiệm vụ của các ban, ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện Kiên Lương (Kiên Giang) ngày càng được đẩy mạnh. 

>>> Quy Nhơn: Tiến hành nạo vét khu lấn biển

>>> Khắc phục tình trạng sạt lở đất ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (có rừng) và các chủ rừng chủ động, tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết 71, ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13, của Ban Bí thư; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Chương trình hành động số 24, ngày 24-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư; Công văn 176, ngày 09/02/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

 Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức, nội dung các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư.

Hạt kiểm lâm tham mưu đã cùng  giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác bảo vệ rừng; nắm bắt thông tin và xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, truy quét chống chặt, phá rừng và lấn chiếm đất rừng; đặc biệt quan tâm tình hình bảo vệ rừng ở các xã đảo, tuyến rừng phòng hộ ven biển. Quản lý chặt chẽ lâm sản từ khâu lưu thông đến nhập vào các cơ sở chế biến gỗ, theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT, ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xử lý nghiêm các cơ sở chế biến gỗ vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mua bán gỗ.

Từ đó phát hiện kiểm điểm, xử lý nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá rừng, kiên quyết loại thải phần tử tha hóa, biến chất ra khỏi cơ quan công quyền.

Chỉ đạo các chủ rừng tổ chức lực lượng bảo vệ rừng trong phạm vi quản lý của mình; chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường tuyên truyền về điển hình tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phản ánh trung thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Quốc Tuấn