[Infographic] 14 tỉnh miền Trung với tiềm năng kinh tế lớn

Moitruong.net.vn

– Trong những năm qua, kinh tế Miền Trung đã có những bước phát triển khá đồng đều trong cả 14 tỉnh của vùng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn vùng đạt khoảng 7,62%/năm , cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Theo TTXVN