[Infographic] Quyền hạn của cảnh sát giao thông từ năm 2020

Moitruong.net.vn

– Bộ Công an đề xuất từ năm 2020, cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, súng tiểu liên khi làm nhiệm vụ.

Theo VNEXPRESS