[Infographic] Thế mạnh và hạn chế của du lịch Việt Nam

Moitruong.net.vn

– Mặc dù có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hoá, du lịch Việt Nam còn bị đánh giá thấp về cơ sở hạ tầng, môi trường bền vững.

Theo Vnexpress