[Infographics] 12 mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ

Moitruong.net.vn

– Với 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành, cùng 11 nhiệm vụ và giải pháp, Chính phủ đã đặt ra 12 mục tiêu phấn đấu về kinh tế – xã hội trong năm 2021.

Ngay ngày đầu tiên của năm mới, 1/1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành 2 Nghị quyết mang tính “xương sống”, “kim chỉ nam” cho năm 2021: Nghị quyết 01/NQ-CP đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Tại Nghị quyết 01, Chính phủ đã đặt ra 12 mục tiêu phấn đấu về kinh tế – xã hội trong năm 2021. Tại đây, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn so với chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

12 mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ:

Theo VTV