Khai thác diện tích rừng trồng toàn quốc tăng gần 5%

(Moitruong.net.vn)Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới là 37.104 ha, trồng lại sau khai thác là 93.672 ha, đạt 67% kế hoạch năm 2018, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Thời gian qua, ngành lâm nghiệp coi phát triển trồng rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn là trọng tâm để phát triển và bổ trợ đắc lực cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu. Tổng cục Lâm nghiệp ước tính, diện tích khai thác rừng trồng tập trung toàn quốc trong tháng 8 khoảng 24.000 ha, tương ứng sản lượng 1,75 triệu m3.

Đáng chú ý, tuy mùa vụ trồng rừng tập trung tại phía Bắc còn kéo dài đến hết tháng 9, nhưng tính đến ngày 27/08/2018, các địa phương tại miền núi phía Bắc đã cơ bản hoàn thành diện tích trồng rừng, một số địa phương còn trồng rừng vượt kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Hiện cả nước đã trồng được 130.858 ha rừng sản xuất; trong đó, diện tích rừng trồng mới là 37.104 ha, trồng lại sau khai thác là 93.672 ha, đạt 67% kế hoạch năm 2018, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy mùa vụ trồng rừng tập trung tại phía Bắc còn kéo dài đến hết tháng 9, nhưng tính đến nay, các địa phương tại miền núi phía Bắc đã cơ bản hoàn thành diện tích trồng rừng, một số địa phương còn trồng rừng vượt kế hoạch đề ra.

Điển hình là tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh đã trồng được 6.855 ha, vượt kế hoạch 3.715 ha. Tiếp đó là tỉnh Bắc Giang, kế hoạch năm 2018 toàn tỉnh có kế hoạch trồng 5.000 ha rừng, nhưng khi triển khai đã trồng vượt hơn 1.500 ha.

Các tỉnh còn lại như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Quảng Ninh và Lạng Sơn… cơ bản đều hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Thời gian tới, các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn tiếp tục trồng rừng theo thời vụ và kế hoạch năm 2018, các tỉnh Nam Trung bộ cũng đang bắt đầu vào mùa vụ trồng rừng.

Việc các địa phương tích cực, chủ động trong công tác trồng rừng đã chứng tỏ sự thay đổi trong tư duy về lợi ích của việc trồng rừng và phát triển kinh tế rừng của người dân cũng như chính quyền các địa phương.

An Nhiên (T/h)