Kiên Giang: Miễn, giảm giá nước sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Moitruong.net.vn

– Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc miễn, giảm giá nước sinh hoạt để hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt

Theo Quyết định, chương trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang cung cấp, khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt là các hộ dân. Mức giảm 10% số tiền sử dụng nước sạch chưa có thuế VAT mà khách hàng phải trả so với quy định hiện hành.

Chương trình kéo dài trong 02 tháng liên tiếp, kể từ kỳ hóa đơn tháng 11 năm 2020. Tổng kinh phí giảm khoảng 01 tỷ đồng. Từ nguồn bù đắp tiết kiệm chi thường xuyên của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang năm 2020.

Quốc Tuấn