24 Tháng Sáu, 2018 - 16:00

Kiên Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ và trồng rừng là rất cần thiết, trong nhiều năm qua, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Trích cồ sống ở rừng U Minh

Theo đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thường xuyên quan tâm. Nhờ đó, diện tích rừng của tỉnh được giữ ổn định, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh 79.861 ha. Các lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát được 3.524 cuộc, có 14.751 lượt người tham gia, lập biên bản 139 vụ vi phạm, đã xử lý 127 vụ.

Việc trồng rừng thay thế của tỉnh được triển khai chủ yếu ở khu vực ven biển nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lở bờ biển, chắn sóng, chắn gió, bảo vệ môi trường sinh thái, ổn định sản xuất và đời sống người dân vùng ven biển.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa toàn diện, chuyển biến chưa căn bản và chưa thật sự vững chắc. Tình trạng khai thác rừng trái phép để nuôi thủy sản ở tuyến rừng phòng hộ ven biển vẫn còn xảy ra; tình hạng chặt phá, lấn chiếm đât rừng ờ một số nơi chưa được giải quyết triệt để, nhất là ở huyện Phú Quốc trọng thời gian gần đây số vụ vi phạm gia tăng so với năm trước. Nhiều dự án du lịch chưa chú trọng đến bảo vệ và phát triển rừng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng rừng.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan là do cơ chế, chính sách về phát tnển lâm nghiệp chưa đồng bộ, chưa thật sự khuyến khích người dân bảo vệ rừng và phát triển kinh tế nghề rừng; do ý thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chưa cao; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chưa thường xuyên và thiếu quyết liệt.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan đã đề ra những chương trình nhằm chấm dứt tình trạng phá rừng, bao chiếm, mua bán đất rừng trái pháp luật và tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời phát triển các chính sách gắn mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người dân sống ở vùng rừng; đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và người dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trương Anh Sáng

Môi trường tv
Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 21

Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 21

Sun World Hạ Long Complex Lung linh ngày đầu năm mới

Sun World Hạ Long Complex Lung linh ngày đầu năm mới

Hà Nội: Lung linh tuyến phố bán đồ trang trí Tết

Hà Nội: Lung linh tuyến phố bán đồ trang trí Tết

Thời tiết 3 miền trong ngày cận Tết có gì đáng quan tâm?

Thời tiết 3 miền trong ngày cận Tết có gì đáng quan tâm?

Bình Dương: Khánh thành nhà máy xử lí nước thải thân thiện với môi trường tại KCN Sóng Thần 2

Bình Dương: Khánh thành nhà máy xử lí nước thải thân thiện với môi trường tại KCN Sóng Thần 2