25 Tháng Một, 2018 - 08:31

Kiên Giang yêu cầu chấn chỉnh hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã có những tiến bộ nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập cần được chấn chỉnh và xử lý.

Kiên Giang yêu cầu chấn chỉnh hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc

Quản lý trật tự xây dựng có vai trò quan trọng trong việc tuân thủ quy hoạch, là một trong những công cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý hoạt động xây dựng có trật tự, tuân thủ quy định của pháp luật nói chung và Luật Xây dựng nói riêng, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong quy hoạch xây dựng. Quản lý trật tự xây dựng là vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện tốt công tác này sẽ tạo tiền đề phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, bộ mặt đô thị hiện đại (đô thị và nông thôn).

Theo đó, xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng nêu trên, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở xây dựng, UBND huyện Phú Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, quy định pháp luật hiện hành.

Tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cấp trên địa bàn.

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, cá nhân nắm rõ thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc; tăng cường công tác rà soát cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng; ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng và xử lý nghiêm đối với những công trình xây dựng không phù hợp quy định pháp luật; xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm theo quy định pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, các văn bản hướng dẫn và các quy định có liên quan về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã cấp. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định đế người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy định. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp phép xây dựng; niêm yết công khai các điều kiện, quy trình thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định do UBND tỉnh ban hành.

Các Sở, ban, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn huyện Phú Quốc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực do mình quản lý. Chủ đầu tư công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng có trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, trật tự xây dựng; cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án, số lượng sản phẩm của dự án cho các cấp có thẩm quyền. Nếu vi phạm trật tự xây dựng phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn yêu cầu trong quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn thì bị xử lý theo quy định.

Trương Anh Sáng

Môi trường tv
Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi