Kon Tum: Phê duyệt phương án giao rừng, cho thuê rừng

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 phê duyệt phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh.

>>> Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội Địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng Đông Nam Á

>>> Kiên Giang: Rà soát, quy hoạch phát triển rừng theo hướng bền vững

Quy mô phương án: 92.643,97 ha, bao gồm rừng phòng hộ 11.075,41 ha, rừng sản xuất 74.991,13 ha và rừng ngoài quy hoạch 6.749,43 ha.

Đối tượng rừng đưa vào phương án: Rừng tự nhiên và rừng trồng quy hoạch chức năng sản xuất và phòng hộ. Đối với diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp sẽ đưa vào quy hoạch trước khi thực hiện giao, cho thuê.

Theo phương án giao rừng, cho thuê rừng thì toàn bộ diện tích đất có rừng chưa có chủ thực sự đang tạm giao cho chính quyền địa phương quản lý và một phần diện tích rừng do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý sẽ được giao hoặc cho thuê cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức kinh tế. Việc giao, cho thuê rừng này gắn liền với giao, cho thuê đất có cấp giấy chứng nhận, đảm bảo rừng có chủ thực sự.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng bền vững; kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng theo quy định hiện hành nhằm phát huy thế mạnh của rừng, bảo vệ và phát triển được vốn rừng; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hà Linh (T/h)