Mê Linh (Hà Nội): Đình chỉ hoạt động các công trình vi phạm

(Moitruong.net.vn) – Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND huyện Mê Linh khi trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn chiều ngày 22/01/2018 về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các công trình hoạt động vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại dự án Công ty Tam Sơn và công ty Phúc Việt mà Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin từ ngày 11/12/2017 đến nay.

Theo đó, ngay sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin bài viết vào các ngày 11/12/2017 và ngày 09/01/2018, với tinh thần trách nhiệm cao và tiếp thu, lắng nghe thông tin báo chí phản ánh, Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo Các cơ quan chức năng của huyện nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin báo chí nêu.

 Qua kiểm tra và xem xét báo cáo số 07/BC – TNMT ngày 10/1/2018 của phòng Tài Nguyên và Môi trường về kiểm tra thông tin phản ánh của báo điện tử Môi trường và Cuộc sống, UBND huyện Mê Linh đã kịp thời kí ban hành văn bản gửi UBND xã Tiền Phong và các đơn vị liên quan, 02 công ty trên phải nghiêm túc thực hiện, cụ thể:

 

Ngày 11/01/2018, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh đã ban hành văn bản số: 139/UBND – TNMT về việc yêu cầu Công ty Tam Sơn phải dừng hoạt động sản xuất tại xã Tiền Phong, trong văn bản nêu rõ: Yêu cầu công ty Tam Sơn dừng ngay hoạt động sản xuất: xưởng cơ khí, gạch không nung, nhựa, sử dụng đất đúng mục đích của dự án được giao.

 

Cũng ngay trong ngày 11/01/2018, Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh tiếp tục ban hành văn bản số: 140/UBND – TNMT yêu cầu công ty Phúc Việt yêu cầu dưng những hành vi vi phạm tại xã Tiền Phong, văn bản huyện chỉ đạo: yêu cầu công ty Phúc Việt chấm dứt hợp đồng cho thuê đất với đơn vị sản xuất.

Giao UBND xã Tiền Phong giám sát việc chấp hành pháp luật của 2 công ty trên kịp thời báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm nếu không chấp hành.

Ông Phạm Minh Giáp – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Phạm Minh Giáp – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mê Linh cho biết: “ ngay sau khi báo chí đăng tải các bài viết trên, lãnh đạo UBND huyện đã nhanh chóng chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra đối với 2 công ty, qua kiểm tra và báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trên phải dừng mọi hoạt động sai phạm, nếu các đơn vị trên cố tình không chấp hành thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin!

Thùy Dương