KCN Quang Minh gây ô nhiễm môi trường, Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội đã làm hết trách nhiệm?

Moitruong.net.vn

– Mặc dù tình trạng KCN Quang Minh xả nước thải thải ra môi trường gây ô nhiễm diễn ra đã khá lâu và trong thời gian dài, nhưng chỉ sau khi Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn phản ánh tình trạng trên thì Ban Quản lý các KCN và Chế xuất (HIZA) mới phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và tìm ra thủ phạm xả thải, nhưng điều thật lạ là thủ phạm này lại không bị HIZA kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng?.

Sau đó Ban quản lý đã yêu cầu công ty Nam Đức làm việc với công ty Bình An để hoàn thiện việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Đến ngày 15/8/2018 công ty Bình An hoàn thành việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hơn nữa, theo ông Bình cho biết Công ty Bình An hoạt động tại KCN Quang Minh đã khá lâu, từ khi huyện Mê Linh còn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy, việc Công ty Bình An hoạt động trong suốt một thời gian dài mà không thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, Ban quản lý có biết? Công ty Bình An có vi phạm luật bảo vệ môi trường hay không? Lúc này, ông Bình lấy lý do rằng, nước từ công ty Bình An chảy ra cũng chỉ là nước thải sinh hoạt.

Theo quy định dù là nước thải sinh hoạt hay nước thải sản xuất thì khi đi vào hoạt động đều phải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Được biết trước đó công ty Nam Đức đã nhiều lần đến làm việc yêu cầu công ty Bình An đấu nối nước thải theo đúng quy định nhưng công ty Bình An không thực hiện.

Sau đó Ban quản lý đã yêu cầu công ty Nam Đức làm việc với công ty Bình An để hoàn thiện việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Đến ngày 15/8/2018 công ty Bình An hoàn thành việc đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hơn nữa, theo ông Bình cho biết Công ty Bình An hoạt động tại KCN Quang Minh đã khá lâu, từ khi huyện Mê Linh còn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy, việc Công ty Bình An hoạt động trong suốt một thời gian dài mà không thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, Ban quản lý có biết? Công ty Bình An có vi phạm luật bảo vệ môi trường hay không? Lúc này, ông Bình lấy lý do rằng, nước từ công ty Bình An chảy ra cũng chỉ là nước thải sinh hoạt.

Theo quy định dù là nước thải sinh hoạt hay nước thải sản xuất thì khi đi vào hoạt động đều phải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Được biết trước đó công ty Nam Đức đã nhiều lần đến làm việc yêu cầu công ty Bình An đấu nối nước thải theo đúng quy định nhưng công ty Bình An không thực hiện.

Mặc dù tình trạng KCN Quang Minh xả nước thải thải ra môi trường gây ô nhiễm diễn ra đã khá lâu và trong thời gian dài, nhưng chỉ sau khi Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn phản ánh tình trạng trên thì Ban Quản lý các KCN và Chế xuất (HIZA) mới phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và tìm ra thủ phạm xả thải, nhưng điều thật lạ là thủ phạm này lại không bị HIZA kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng?.