Nhiều địa phương thực hiện xử lý nghiêm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

(Moitruong.net.vn) – Thực hiện theo yêu cầu công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về  xử lý tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục gửi đến các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, nhiều địa phương đã ra những công văn, chỉ thị gửi đến Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai xử lý tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Nhiều địa phương thực hiện xử lý nghiêm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Tại tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 8423/UBND-GD về việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục và của UBND tỉnh về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, các đơn vị này cần tiếp tục rà soát việc bố trí, sử dụng phòng làm việc của lãnh đạo, phòng họp của các nhà trường theo hướng ưu tiên bố trí phòng học cho học sinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức cung cấp dịch vụ cho học sinh (kỹ năng sống, chăm sóc bán trú…); quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức cung cấp dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho học sinh. Mặt khác, các cơ sở giáo dục cần công khai về chương trình, chất lượng dịch vụ, lựa chọn đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ; nghiêm cấm việc ép buộc học sinh tham gia dịch vụ, cắt, bớt chương trình giáo dục để tổ chức các hoạt động dịch vụ…

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục…

UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trường hợp có vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Nội dung văn bản của Bộ GD&ĐT nêu rõ: Thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu, gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu, chi dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu, chi trái quy định trong các cơ sở giáo dục…

Ngọc Ngọc (t/h)