Phấn đấu đến năm 2030: 100% học sinh có thói quen đọc sách

(Moitruong.net.vn) – Đó là mục tiêu được đưa ra trong Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua đó, chú trọng đẩy mạnh văn hóa đọc của học sinh các cấp.

>>>20 gian hàng tham gia ngày hội “Sách là bạn” tại TP.Đà Nẵng

>>>Ngày sách Việt Nam 2018 sẽ kéo dài trong 5 ngày

Tổ chức các sự kiện giao lưu, cuộc thi để khuyến khích học sinh tham gia đọc sách

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 90% học sinh, sinh viên có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, trí thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; 80% trẻ mầm non được tiếp cận và thường xuyên nghe đọc sách, giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu với sách và hình thành thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.

100% cơ sở giáo dục có thư viện hoạt động hiệu quả, trong đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non có thư viện thân thiện; 50% cơ sở giáo dục phổ thông có tủ sách lớp học; 80% thư viện của các trường đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

Định hướng đến năm 2030, 100% học sinh, sinh viên có thói quen đọc sách, có kĩ năng tiếp cận sử dụng thông tin tại nơi sinh sống và học tập. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Các hoạt động khuyến đọc phong phú, đa dạng và hiệu quả, môi trường đọc tiếp tục được cải thiện.

Để hoàn thành được các mục tiêu trên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và toàn xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách;

Đồng thời, đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện lưu động”, “thư viện linh hoạt”, “thư viện điện tử”… xây dựng tủ sách lớp học.

Đặc biệt, tổ chức phát động các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm… nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, người dân đọc sách.

Quỳnh Mai