28 Tháng Sáu, 2017 - 14:45

Phú Yên: Đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp sạch

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn) – Đó là những mục tiêu của Kế hoạch Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh ban hành.

sản xuất công nghiệp sạch hơn

Đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và 80% cơ sở sản xuất công nghiệp tiến hành áp dụng sản xuất sạch hơn

Cụ thể, Phú Yên phấn đấu đến năm 2020, đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và 80% cơ sở sản xuất công nghiệp tiến hành áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.

Theo Kế hoạch, việc sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Nội dung của Kế hoạch tập trung nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, kết hợp công tác tuyên truyền về sản xuất sạch hơn với tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn cho các ngành nghề sản xuất, ưu tiên các ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của “Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Minh Tâm (T/h)

Môi trường tv
Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Quảng Bình: Tuyến đường liên thôn oằn mình ”cõng” xe quá tải

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Thanh Trì (Hà Nội): Trạm trộn bê tông Transmeco gây ô nhiễm môi trường, người dân khốn khổ

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Tp. Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung tràn lan DN “hủy hoại” môi trường, người lao động kêu cứu

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi

Hà Tĩnh “căng mình” phòng dịch tả lợn Châu Phi