Quảng Ninh: Chính thức thành lập khu kinh tế ven biển

Moitruong.net.vn

– Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Ninh với diện tích 13.303ha gồm; khu phức hợp đô thị công nghiệp, công nghệ cao tại TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên có diện tích 6.403ha trong đó TP Uông Bí là 2.551ha thuộc 5 phường Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung và Trưng Vương.

Thị xã Quảng Yên 3.852,7ha thuộc 8 xã, phường Đông Mai, Minh Thành, Sông Khoai, Cộng Hòa, Hiệp Hòa, Yên Giang, Tân An và Hoàng Tân. Khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên , Phong Hải, Tiền Phong, Liên Vị và Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Khu kinh tế Quảng Yên sẽ là một trong những cực tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh. 

Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên, với diện tích 6.899,3 ha, thuộc 7 phường, xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải, Tiền Phong, Liên Vị và Liên Hòa.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế. Quy mô, vị trí của từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng: bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tich lịch sử, văn hóa trong khu vực.

Khu kinh tế sẽ phát triển theo hướng kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng; tạo môi trường sống hiện đại thông qua phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát triển các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Tạo công ăn việc làm, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế ven biển Quảng Ninh được chia làm 3 giai đoạn phát triển, trong đó giai đoạn I (2020-2021) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong khu kinh tế; giai đoạn II (2021-2025) tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế; giai đoạn III (2026-2035) đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn khu, từng bước hình thành đô thị thông minh.

Cũng trong ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1453/QĐ-TTg về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 để bổ sung Khu kinh tế ven biển Quảng Ninh vào hệ thống Khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Châu