Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn trong xử lý chất thải y tế

Moitruong.net.vn

– Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày chất thải y tế phát sinh từ hoạt động của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khoảng 2.103m3 nước thải, 1.662kg chất thải rắn. Do đó, để quản lý chặt chẽ chất thải y tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã có nhiều giải pháp cho công tác này.

Sở Y tế hiện quản lý 31 đơn vị y tế, gồm các đơn vị tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tuyến huyện đa chức năng, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số đơn vị y tế khác… Trên địa bàn tỉnh còn có 1 viện thuộc tỉnh quản lý, 1 bệnh viện dân lập và một số phòng khám đa khoa, 177 trạm y tế tuyến xã.

Chất thải y tế được phân loại vào các thùng rác riêng

Ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu gom, phân loại, xử lý chất thải y tế. Để đảm bảo công tác xử lý chất thải y tế một cách tốt nhất, các đơn vị đều phân công lãnh đạo, khoa, phòng hoặc cán bộ chuyên trách công tác quản lý môi trường y tế. Đội ngũ làm công tác này được đào tạo tập huấn về quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế. Cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phân loại rác thải, từ đó trực tiếp hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để họ cùng chung tay trong phân loại rác thải y tế.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế. Trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4954/KH-UBND về quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, trong đó xác định phấn đấu 100% các chủ nguồn thải có hệ thống phân loại thu gom, vận chuyển, lưu giữ an toàn; tất cả các nhân viên được tập huấn và có đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; 100% các chủ nguồn thải chính phải có cơ cấu tổ chức, cán bộ chuyên trách được đào tạo, có sổ tay quản lý và chương trình theo dõi giám sát…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Sở Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý chất thải y tế theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn đảm bảo yêu cầu.

Tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn. Đối với rác thải y tế nguy hại, trước đây toàn ngành được tỉnh đầu tư 18 lò đốt rác có công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, một số lò đốt hư hỏng, hết khấu hao.

Do nhiều bệnh viện, trung tâm y tế có vị trí gần khu dân cư, nên việc đốt rác thải y tế cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Để đảm bảo xử lý rác thải y tế nguy hại một cách an toàn, không làm ảnh hưởng đến người dân, nhất là các hộ sinh sống xung quanh cơ sở y tế; thực hiện chỉ đạo của tỉnh và Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế không sử dụng các lò đốt rác, mà ký cam kết với Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Thương mại môi trường xanh, Công ty CP Công nghệ An Sinh (2 đơn vị đều được cấp phép xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật) để thu gom rác thải y tế.

Có thể khẳng định, việc áp dụng các công nghệ không đốt để xử lý chất thải y tế là rất cần thiết, phù hợp với xu hướng chung hiện nay về bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Hy vọng rằng, Quảng Ninh sẽ có thêm các cơ sở y tế được áp dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải y tế trong thời gian tới, để từng bước đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe nhân dân.

Thu Hương