Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng nông thôn mới”

(Moitruong.net.vn) – Trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, phụ nữ luôn đóng vai trò là lực lượng lòng cốt. Mới đây, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra mắt mô hình điểm “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng NTM” tại xã Giao Long.

phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Hội Phụ nữ xã Giao Long đã xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như: Tổ thu gom rác thải; đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường khu vực biển; đoạn đường do hội viên phụ nữ tự quản… Đến nay, Giao long có 1724/1867 hộ đăng ký thực hiện thu gom rác thải, phân loại rác tại gia đình.

Bên cạnh đó, chương trình “Ngày chủ nhật xanh” đã và đang phát huy tác dụng và đã có 22 chi hội phụ nữ xã Giao Long ký cam kết “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Để phát huy hiệu quả mô hình điểm, thông qua đó nâng cao ý thức vệ sinh môi trường trong khu dân cư, ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã kết hợp với tổ trưởng các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gia đình văn hoá đóng góp tích cực để địa phương trở thành xã nông thôn mới vào năm 2017.

Minh Mai