ệnh viện Đa khoa tư nhân Quốc tế Vinmec huyện Phú Quốc Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags ệnh viện Đa khoa tư nhân Quốc tế Vinmec huyện Phú Quốc

Tag: ệnh viện Đa khoa tư nhân Quốc tế Vinmec huyện Phú Quốc

Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế nguy hại

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.