Hệ thống điện mặt trời

Quảng Nam: Hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà
Moitruong.net.vn – Sở Công thương Quảng Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh.