huyện Thái Thụy Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Huyện Thái Thụy

Tag: huyện Thái Thụy

Thái Thụy, Thái Bình: Thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước

- Khu bảo tồn bao gồm toàn bộ vùng đất ngập nước ven biển huyện Thái Thụy có 1.609 ha rừng ngập mặn, là...