Miền Bắc ấm áp trở lại

    Miền Bắc ấm áp trở lại

    11 Tháng Một, 2019

    Sau một thời gian ảnh hưởng gây mưa trên diện rộng và kéo dài ở miền Bắc. Trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi phía Bắc có ngày rải rác