nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng lớn nhất Nghệ An Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng lớn nhất Nghệ An

Tag: nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng lớn nhất Nghệ An

Nghệ An: Chấp thuận xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng gần 160 tỷ đồng

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 1 doanh nghiệp triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn và lỏng lớn nhất trên địa bàn với tổng mức dự kiến gần 160 tỷ đồng.