Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

Tag: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên – Huế: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững

Tỉnh TT - Huế đang hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững - an toàn - ứng dụng công nghệ cao để thích ứng với biến đổi khí hậu.